Faculty

Sr. NoName of Teaching StaffQualificationDesignation
1Dr. Shende Vitthalrao DadaM.Sc. Agri Ph DPrincipal
2Dr. Kuldhar Dineshkumar PanditM.Sc. Agri Ph D NETAssistant Professor
3Dr. Mhaske Suresh DagaduM.Sc. Agri Ph D NETAssistant Professor
4Mr. Salunke Sopan ShivajiM.Sc. Agri  NETAssistant Professor
5Mr. Chavan Vilas AtmaramM.Sc. Agri  NETAssistant Professor
6Miss. Pagare Suvarna BhaginathABM(Agri)Assistant Professor
7Mr. Kolage Akshay RameshM.Sc. Agri Assistant Professor
8Miss. Shevgaonkar Shital ShivajiM.Tech (IDE)Assistant Professor
9Miss. Pardeshi Nikita DattatrayM.Sc. Agri Assistant Professor
10Miss. Chavan Pooja BapuraoM.Sc. Agri Assistant Professor
11Miss. Kadam Urmila VilasM.Sc. HorticultureAssistant Professor
12Miss Patel Sajeda EkbalM.Sc. Agri Assistant Professor
13Mr. Kale Swapnil Avinashrao M.Sc. Agri Assistant Professor
14Mr.  Dhanwade Sopan BaliramM.Sc. Agri Field Officer
 Sr.
No.
Name of Non-Teaching Staff  QualificationDesignation 
1Mr. Dharankar Yogesh SudhakarB. LibLibrarian
2Mr. Gaikwad Amol BalasahebB. P. EdPTI
3Mr. Dhanwate Sharad RamdasB. A.Office Sup.
4Mr.Mahale Pravin KisanB. ComSr. Clerk
5Mr. Baravkar Sachin SubhashB Sc Agri MBAJr. Clerk
6Mr. Dabhade Dhananjay DevidasB B AJr. Clerk
7Mr. Shaikh Amir SirajY C M O U B Sc AgriLab Assistant
8Mr. Agavane Bhagwan KailasB. SC. AgriLab Assistant
9Miss. Korde Surekha PandurangB. SC. AgriLab Assistant
10Mr.Mahale Madhav AnandaB. SC. AgriLab Assistant
11Miss. Wagadare Pooja SadashivB. A. B. LibNirgaman Sahayak
12Mr. Gaikwad Avinash Laxman12thPeon
13Mrs.Kedare Vimal Kisan4th Peon
14Mr. Waghchaure Sharad Namdev10thPeon
15Mr. Kangane Vikram Chandrabhan12thPeon
16Mr. Salve Kiran Sahebrao12thPeon

Farming Staff

Sr.
No.
Name of Employee QualificationDesignation
1Mr. Kute Machindra SopanB. Sc. AgriJRA
2Mr. Yeole Sagar SahebraoY C M O U B Sc AgriAgri. Assi
3Mr. Sanap Pravin NarhariAgri. DiplomaAgri. Assi
4Mr. Mhase Shailesh RameshB. Sc. Agri MBAAgri. Assi
5Mr. Pawar Pravin BabanB. Sc. Agri Agri. Assi
6Mr. Topale Manohar RaghunathB. Sc. Agri Agri. Assi
7Mr. Kadam Ramesh RamchandraYCMOU B. Sc. Agri Agri. Assi
8Mr. Ghorpade Dnyaneshwar GorakhYCMOU FoundationMali

Contractual Staff

Sr. NoName of EmployeeQualificationDesignation
1Dr. Shruti V. DhiverBAMSMedical Officer
2Miss. Silviya V. JadhavANMNurse 
3Dr. Daguram M. GursalB V ScLivestock Supervisor
4Mr. Vaibhav N. Gaikwad ITI ElectricalElectrician
5Mr. Ganesh B. GavliDiploma ComputerAudio Video Operator
6Mr. Nitin  G. Nagare12thDriver
7Mr. Satish Kumar10thTractor Driver
8Mr. Subhash K.Chavan 10thBus Driver
9Mr. Prakash  B. Aher 10thWatchman
10Mr. Rajendra S. Gaikwad12thWatchman
11Miss. Rajiya Shaikh10thsweeper
12Kharat Dwarkanath Rausaheb4thLabour
13Kharat Sanket Dwarkanath10thLabour
14Kambale Daval Gopinath4thLabour